Loading...
Varför kolostomi 2018-11-06T10:14:44+00:00

Varför kolostomi?

Precis som alla andra större kirurgiska ingrepp är en kolostomioperation en operation som ordineras av en läkare och som endast utförs om det anses som nödvändigt.

Permanent kolostomi

Det finns många olika anledningar till att man får en permanent kolostKvinna med hundomi. Det kan vara olika hinder eller utväxter i tjocktarmen eller ändtarmen, skadad eller perforerad tarm. Det kan även bero på svåra fall av inflammatoriska tarmsjukdomar såsom till exempel Crohns sjukdom.

Det händer ibland att patienter inte varit medvetna om sin tarmsjukdom

Ibland kommer patienter som inte varit medvetna om sin tarmsjukdom och inte anat att något var allvarligt fel då deras problem endast orsakat ett mindre symptom. Den föreslagna operationen kan därför komma som en chock, men är nödvändigt innan ytterligare problem kan komma att utvecklas. För andra kan ett besked om förestående operation komma som en lättnad efter åratal av tarmproblem. En kolostomi är i sig inget som hindrar ett fullt normalt och aktivt liv.

Tillfällig kolostomi

En kolostomi kan även skapas som en tillfällig åtgärd, för att tillåta en del av tarmen att vila och läka. En ihopkoppling av tarmen äger sedan rum vid en senare tidpunkt. En tillfällig kolostomi anläggs oftast på den delen av tjocktarmen som heter transversus. Därför kallas oftast en sådan stomi för transversostomi.

En tillfällig kolostomi kan skapas efter olycksfall eller som en del av en behandlingsmetod mot divertikulit, där tarmfickorna blir inflammerade vilket orsakar smärta och blödning, eller av någon annan anledning där tarmen måste förbikopplas för en tid.

Kirurgen kommer att informera om kolostomin är tänkt som en tillfällig åtgärd. Den dagliga stomivården förblir densamma som vid permanent kolostomi.