Vårt breda produktsortiment av säkra och komfortabla stomibandage, slutna och tömbara stomipåsar, möjliggör att man kan leva ett aktivt liv obehindrat av sin stomi.

Aurum

Aurum Sluten

Aurum® Plus black Sluten
1-delsbandage kolostomi

Läs mer.
Aurum Sluten

Aurum® Plus black Tömbar
1-delsbandage ileostomi

Läs mer.
Aurum Sluten

Aurum® Plus black Uro
1-delsbandage urostomi

Läs mer.
Aurum Sluten

Aurum® Sluten
1-delsbandage kolostomi

Läs mer.
Aurum Tömbar

Aurum®Tömbar
1-delsbandage ileostomi

Läs mer.
Aurum Uro

Aurum®Uro Tömbar
1-delsbandage urostomi

Läs mer.
Aurum Uro

Aurum®Convex Sluten
1-delsbandage kolostomi

Läs mer.
Aurum Uro

Aurum®Convex Tömbar
1-delsbandage ileostomi

Läs mer.
Aurum Uro

Aurum® Convex URO
1-delsbandage Urostomi

Läs mer.
Aurum Uro

Aurum®Profile Sluten
1-delsbandage kolostomi

Läs mer.
Aurum Uro

Aurum®Profile Tömbar
1-delsbandage Ileostomi

Läs mer.
Aurum Uro

Aurum®Profile URO
1-delsbandage Urostomi

Läs mer.
Aurum Uro

Aurum®Xtra Sluten
Nedspolningsbart kolostomi

Läs mer.

Specialbandage

Specialbandage

Flair Convex Sluten

Flair Active Post – op
1 dels postoperativt

Läs mer.
Flair Convex Tömbar

Flair Active Höga Flöden
1-dels specialbandage

Läs mer.
Flair Curvex Tömbar

Pediatri & Fistel
1-dels specialbandage

Läs mer.
Flair Curvex Tömbar

Pediatri & Fistel MIDI
1-dels specialbandage

Läs mer.
Flair Curvex Tömbar

Pediatri & Fistel MINI
1-dels specialbandage

Läs mer.
Stomibandage
Tillbehör
Stomibandage
Tillbehör