Om Axotan AB

Axotan är verksamt inom området medicinska förbrukningsartiklar med särskild inriktning stomi- och sårvård.
Axotan bildades 1991 och är exklusiv distributör i Sverige för produkter tillverkade av det brittiska stomivårdsföretaget Welland Medical Ltd, ett samarbete som inleddes 1993. Axotan representerar också norska Hansen Protection AS i Sverige och saluför deras stomibälte, för bråck och stöd.
Att känna till och rätt förstå kundernas behov står i fokus för verksamheten i Axotan, men också hos våra leverantörer. Detta har lett fram till unika och framgångsrika produkter bättre anpassade till kundernas behov.
Vår målsättning är att alltid ha nöjda kunder som känner sig väl bemötta, och att vi ger våra kunder snabbast tänkbara hjälp och information!

Om vårt företag

“Att vara en uppskattad partner inom hälso- och sjukvård”
“Att erbjuda medicintekniska produkter och lösningar av högsta kvalitet, som förhöjer livskvaliteten för brukaren och hjälper vårdpersonal att ge bästa möjliga vård”
Ge bästa möjliga kundservice!
En av våra viktiga uppgifter är att lyssna och återföra information och synpunkter från olika kundgrupper till  våra tillverkare för en fortsatt kundnära produktutveckling. Axotans informationsverksamhet omfattar också  utbildning av sjukvårdspersonal, produktutställningar och demonstrationer. Vår målsättning är att alltid ha nöjda kunder som  känner sig väl bemötta, och att vi ger våra kunder snabbast tänkbara hjälp och information!
Att känna till och rätt förstå kundernas behov står i fokus för verksamheten i Axotan AB, men också hos våra leverantörer Welland Medical, dess systerbolag Flexible Medical Packaging och Hansen Protection. Detta har lett fram till unika och framgångsrika produkter bättre anpassade till kundernas behov.
Genom god design och högsta materialkvalitet hos våra produkter vill vi ge den trygghet, diskretion och flexibilitet som gör det möjligt för var och en att utan hinder leva ett fullvärdigt och aktivt liv.
Welland Medical, tillverkare av våra stomibandage är certifierat enligt ISO 13485:2003. ISO13485 är en standard för kvalitetsledning avsedd för medicinsk klassning. ISO 13485 är baserad på ISO 9001 men har högre krav på formell dokumentation och specifika krav på produktsäkerhet.
Hansen Protection, tillverkare av stomibälte, har ISO certifiering 9001:2008 och 14001:2004.
Flexible Medical Packaging, som är tillverkare av våra silikonbaserade produkter är certifierat enligt följande standards: BS EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 & BS EN ISO 14001:2004.

Axotan har under många år varit med och bidragit till barncancerfonden som genom sin långsiktiga kamp och har genom forskningens kraft har som mål att besegra cancer. Under 2022 har vi också beslutat oss för att teckna ett guldsponsorskap med välgörenhetscykellaget, Team Rynkeby – God Morgon. Sponsorskapet går oavkortat till Barncancerfondens arbete med att utrota barncancer.

Axotan AB
Helsingborg
Tel: 042-22 28 14
Epost:
kundservice@axotan.se