Loading...
Mag & Tarmkanalen – Kolostomi 2018-11-06T10:14:43+00:00

Mag – Tarmkanalen

Matspjälkningen startar redan i munnen där maten tuggas och blandas med saliven. Den färdigtuggade maten sväljs sedan genom matstrupen (1), esofagus, vidare ner i magen.I magsäcken, ventrikeln, blandas maten med magsafter tills allt intar en flytande form. Maginnehållet fortsätter sedan ner i tunntarmen (2), ileum.
När maten passerar tunntarmen absorberas viktiga näringsämnen, vitaminer och mineraler upp genom tarmväggarna. Tarmarnas muskler pressar fram födan genom hela mag-tarmkanalen. Dessa synkroniserade muskelsammandragningar kallas för peristaltik.
När de flesta näringsämnen absorberats ut i kroppen återstår endast en flytande blandning av osmältbar materia och vatten. Tjocktarmen (3), eller kolon, har till uppgift att återföra vätskan ut i kroppen vilket gör att tarminnehållet, alltså avföringen, nu får en halvfast konsistens.
Vid slutet av tjocktarmen kommer ändtarmen (4), rektum, vilket fungerar som en reservoar för avföringen innan den så passerar ut genom analöppningen (5), anus.

Mag – Tarmkanalen

Matspjälkningen startar redan i munnen där maten tuggas och blandas med saliven. Den färdigtuggade maten sväljs sedan genom matstrupen, esofagus, vidare ner i magen.I magsäcken, ventrikeln, blandas maten med magsafter tills allt intar en flytande form. Maginnehållet fortsätter sedan ner i tunntarmen, ileum.
När maten passerar tunntarmen absorberas viktiga näringsämnen, vitaminer och mineraler upp genom tarmväggarna. Tarmarnas muskler pressar fram födan genom hela mag-tarmkanalen. Dessa synkroniserade muskelsammandragningar kallas för peristaltik.
När de flesta näringsämnen absorberats ut i kroppen återstår endast en flytande blandning av osmältbar materia och vatten. Tjocktarmen, eller kolon, har till uppgift att återföra vätskan ut i kroppen vilket gör att tarminnehållet, alltså avföringen, nu får en halvfast konsistens.
Vid slutet av tjocktarmen kommer ändtarmen, rektum, vilket fungerar som en reservoar för avföringen innan den så passerar ut genom analöppningen, anus.

Läs nästa avsnitt.