Beställ Prover 2018-08-31T11:15:58+00:00

Beställning av gratisprover

Tillbehör
Ultraframe - Ytterförstärkning Läs mer
Welland WBF - Hudskydd & Häftborttagning Läs mer

Adhesive Remover Servett - Häftborttagning Läs mer

Adhesive Remover Spray - Häftborttagning Läs mer

Hyperseal - Tätningsringar Läs mer

Våra tillbehör är tyvärr INTE förskrivningsbara i Västra Götalandsregionen

Stomibälte / Bråckgördel
Stomibälte Hansen Protection - Broschyr Läs mer

Stomibandage
Aurum Sluten (Kolostomi) Läs mer
Aurum Tömbar (Ileostomi) Läs mer
Aurum Xtra Nedspolningsbar (Kolostomi) Läs mer
Aurum Uro (urostomi) Läs mer- Enbart förskrivningsbar i Västra Götalandsregionen

Proverna av stomibandagen skickas i form av uppklippbara storlekar tillsammans med sax. Önskar du börja använda produkterna permanent så finns det ett brett utbud avfärdiga hålstorlekar. Mer om storleksutbudet finnes på varje produkts specifika produktsida.

Axotan behandlar uppgifterna ovan för administrera din beställning av prover. Du har rätt att ta del av de uppgifter som du lämnat, och ditt samtycke till behandling kan när som helst återkallas. Axotan behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och Axotans Integritetspolicy i vilken du finner mer information om hur Axotan hanterar dina personuppgifter.

Jag samtycker till att Axotan får behandla mina personuppgifter i syfte att administrera min beställning av prover i enlighet med Axotans Integritetspolicy. Jag samtycker också till att Axotan lagrar mina kontaktuppgifter för att kunna kontakta mig med information och erbjudanden.