Loading...
Kolostomipåsar 2018-09-07T10:22:22+00:00
Vårt breda produktsortiment av säkra och komfortabla kolostomibandage, slutna stomipåsar, möjliggör att man kan leva ett aktivt liv obehindrat av sin stomi.

Aurum

Aurum Sluten

Aurum® Sluten
1-delsbandage kolostomi

Läs mer.
Aurum Uro

Aurum®Convex Sluten
1-delsbandage kolostomi

Läs mer.
Aurum Uro

Aurum®Xtra Sluten
Nedspolningsbart kolostomi

Läs mer.

Flair Active NY

Aurum Sluten

Flair Active Sluten
1-delsbandage kolostomi

Läs mer.
Flair Active Convex Sluten

Flair Active Convex Sluten
1-delsbandage kolostomi

Läs mer.
Flair Active Curvex Sluten

Flair Active Curvex Sluten
1-delsbandage kolostomi

Läs mer.
Aurum Sluten

Flair Active Xtra Sluten
Nedspolningsbart kolostomi

Läs mer.

Flair Active äldre modell

Flair Active
Äldre version

Aurum Sluten

Flair Active Sluten
1 – delsbandage kolostomi

Läs mer.
Flair Convex Sluten

Flair Convex Sluten
1 – delsbandage kolostomi

Läs mer.
Flair Curvex Sluten

Flair Curvex Sluten
1 – delsbandage kolostomi

Läs mer.
Tillbehör
Alla Produkter
Alla Produkter
Tillbehör