Juridiskt meddelande

Webbplatsen ägs och underhålls av Axotan AB. Informationen som finns på denna webbplats är endast allmänt vägledande och kan inte ersätta den medicinska information och rådgivning du kan få genom sjukvården. Vid problem eller vid misstanke om problem med din hälsa skall du alltid konsultera din vårdgivare och ansvarig läkare.

Axotan AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen och innehållet på webbplatsen. Axotan AB strävar alltid efter att ge korrekt information på webbplatsen men kan inte ställas till ansvar vid eventuella felaktigheter eller vid eventuella skador som uppkommit därav. Webbplatsen har länkar till andra webbplatser. Dessa webbplatser står inte under Axotan ABs kontroll utan är endast för din hjälp. Axotan AB kan inte ställas till ansvar för någon information eller innehåll på sådana webbplatser heller inte eventuella skador som uppkommit  därav.

Du bekräftar att webbplatsen innehåller information, nedladdningar, fotografier, grafik, länkar och annat material som skyddas av upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt tillhörigt Axotan AB eller tredje part, inklusive men inte begränsat till produktnamn, logotyper, mönster, titlar och ord eller fraser. Du samtycker till att följa alla ytterligare upphovsrättsmeddelanden, information eller restriktioner i allt innehåll som finns på eller nås via hemsidan.

Användare av webbplatsen som i något avseende vill använda innehållet för kommersiellt bruk måste inhämta skriftligt tillstånd från Axotan AB.

Du får inte ändra, publicera, överföra, överlåta eller sälja, reproducera, skapa härledda arbeten från, distribuera, utföra, visa eller på något sätt utnyttja något av innehållet, helt eller delvis, om inte annat uttryckligen anges i detta avtal.

Innehåll bestående av nedladdningsbara broschyrer och nyhetsbrev får inte kopieras utan uttryckligt tillstånd av ägaren till Axotan AB.

Förutom vad som uttryckligen tillåts av upphovsrättslagar, är kopiering, lagring, distribution och publicering av innehåll förbjuden utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Axotan AB eller ägarna till sådant innehåll om annan än Axotan AB.

Samtliga varumärke på denna webbplats är skyddade av varumärkeslagen och tillhör Axotan AB eller tredje part.