Loading...
Innan operation – Kolostomi 2018-11-06T10:14:43+00:00

Innan operation

En kolostomi sitter oftast på bukens vänstra sida. En tillfällig kolostomi, en så kallad transversostomi sitter oftast på mitten av buken, direkt under revbensbågen.

Sjukvårdspersonalen kommer både att förbereda dig och ge råd inför din kommande operation. De kommer även att kunna ge svar på dina frågor. Själva operationen, och om hur den går till, kommer att förklaras av din läkare som även kommer att berätta om det rör sig om en permanent eller en tillfällig stomi.

Det är mycket information som man ska ta till sig i början och det är ganska vanligt att man inte kan komma ihåg allt. Det kan vara bra att förbereda sig och skriva ner frågor och funderingar så att du kommer ihåg allt.

På många sjukhus finns det en specialutbildad sjuksköterska, stomiterapeut, som kommer att finnas tillgänglig för att hjälpa dig och din familj. Stomiterapeuten kommer att vara delaktig i din vård och kommer även att vara ett fortsatt stöd efter vårdtiden på sjukhuset. Det finns även lokala patientföreningar som stomiterapeuten kan förmedla kontakt med.

Innan du skrivs in på sjukhuset för din operation kan du träna den dagliga stomivården för att på så sätt vara förberedd och säkrare på vad som väntar efter operationen.

Var kommer kolostomin att sitta?

En kolostomi är oftast belägen på den vänstra sidan av buken. Det beror dock på var på tjocktarmen kolostomin skapas. Tidigare bukoperationer och operationsärr kan påverka stomins placering. Vanligtvis görs en markering på buken innan operationen. Här kan du engagera dig så att denna placering bli den som passar dig bäst genom att stå, sitta och ligga vid markeringstillfället. Målet är att du ska kunna se din stomi för att lättare kunna sköta om den. Diskutera gärna vilka kläder du vanligtvis använder och där midjebandet kan komma att vara.

Innan operationen kommer du att fasta en tid samt eventuellt tömma tarmen med hjälp av laxermedel.