Loading...
Kolostomi Inledning 2018-11-06T10:15:08+00:00

Inledning

Axotan AB Guide StomiDet är naturligtvis en oroande tid då du fått veta att du måste genomgå en större operation. Det kan också upplevas traumatiskt då resultatet av kirurgin är att dina kroppsliga funktioner inte kommer vara detsamma som tidigare. Att du kommer att ha en kolostomi – en påse på magen.

Meningen med denna information är dels att du ska kunna ”fylla i” den information som du eventuellt kan ha varit oförmögen att ta in innan operationen, men även ge dig praktiska råd gällande din stomi och din dagliga stomivård. Vi har även försökt samla ihop de vanligaste frågorna runt stomi och ge svaren på dem.

Du har kanske inte ens hört talas om en kolostomi eller stomi före din operation eller bara haft en vag idé om vad en stomi är. Det är mycket vanligt att känna sig både förskräckt, upprörd och ibland helt paralyserad inför en stomioperation. Oavsett hur dina reaktioner eller känslor yttrar sig finns det mycket stöd och förståelse, för din livssituation, hos sjukhuspersonalen. De har hjälpt många personer genom samma erfarenhet tillbaka till ett fullständigt, aktivt och lyckligt liv.

Det finns erfarna sjuksköterskor och stomiterapeuter, specialiserade inom stomivård, som kommer vara där och ta hand om dig. De kommer handleda dig med information, praktisk hjälp, råd och uppmuntran in i ditt nya liv med en stomi. Skapandet av en stomi är oftast en livräddande operation och för de flesta personer – det finns faktiskt tusentals och åter tusentals personer med kolostomier – innebär det ett nytt och förbättrat liv med högre livskvalitet.

När det att dags att lämna sjukhuset kommer du att kunna sköta om din stomi både vad det gäller att skydda huden runt stomin till att byta stomipåse. Du kommer lära dig ditt eget sätt att hantera och komma till rätta med förändringar i din kropp och i ditt liv med stomi. Snart kommer stomin verka mindre viktig och bara bli en del av ditt dagliga liv.