Curvex Tömbar Ileostomi

Curvex tömbar häftpåse är i första hand avsedd för ileostomiopererade med något insjunken stomi eller med ojämnheter i huden peristomalt till följd av ärrbildnng, hudveck m.m. Den mjuka, flexibla konvexiteten hos Curvex kan enkelt naturligt omformas och även bli konkav, därför idealisk vid förekomst av bråck.

Curvex Tömbar Ileostomi

Curvex tömbar häftpåse är i första hand avsedd för ileostomiopererade med något insjunken stomi eller med ojämnheter i huden peristomalt till följd av ärrbildnng, hudveck m.m. Den mjuka, flexibla konvexiteten hos Curvex kan enkelt naturligt omformas och även bli konkav, därför idealisk vid förekomst av bråck.

Produktinformation

Om Curvex

Med Curvex introduceras ett nytt begrepp inom stomibandagering, mjuk konvexitet för anläggning utan tryck. Den mjuka, konvexiteten på hudskyddsplattan hos Curvex formar sig efter ojämnheter i hudplanet och förhindrar läckage. Curvex är avsedd för lätt eller måttligt insjunkna stomier eller vid hudojämnheter där det ej finns behov att anlägga tryck runt stomin. Till skillnad från traditionell, styv konvexitet medför häftpåsar med mjuk konvexitet ingen förhöjd risk för skador jämfört med vanliga hudskyddsplattor. Curvex skall ej och kan heller ej användas med bälte, men vidhäftningen mot huden är utomordentligt god. Genom användning av Curvex minskar behovet av ringar, pasta och annat tätningsmaterial.

För bästa möjliga individuella passning finns Curvex med tre olika diameterstorlekar hos konvexiteten, nämligen 25, 32 resp. 43 mm.

Materialet i hudskyddsplattan hos Curvex är av Wellands väl beprövade slag (Hyperflex Plus™) som ger ett utomordentligt gott hudskydd, stor flexibilitet och säkerhet. Ingen annan häfta behövs. Hudskyddsplattan är helt naturlig och en av marknadens mest hudvänliga.
Längs hudskyddsplattans kant finns upptill och nertill halvmånformade flikar. Fliken nertill utgör tumgrepp vid avtagande av skyddsfilmen från häftytan, medan den övre fliken underlättar losstagning av häftplattan från huden efter användning.

Curvex tömbara häftpåsar finns i två varianter, med klar (genomskinlig) plast på framsidan resp. med hudfärgad plast täckt av non‑woven på framsidan. Båda varianterna har baksidan (sidan mot kroppen) klädd i non‑woven vilket gör påsen mjuk och behaglig att bära.

Curvex tömbara häftpåsar är försedda med ett  högeffektivt luktfilter (kolfilter), fast monterat för filtrering och reglering av tarmgaser. Täcklappar som medföljer förpackningen används för att täcka filteröppningen, t.ex. vid bad och dusch. Detta Dual-Carb™ filter avlägsnar både svavellukt och organiska luktämnen.

Welland Curvex Plus tömbar häftpåse har integrerat påslås som är mycket enkelt att använda och ger maximal trygghet. Genom att lyfta i en tunn flik (“flärp”) nederst på utloppet öppnas mynningen, och tömningen underlättas.Utloppet är utformat så att det blir lätt att hålla rent vid tömning.

  1. För att försäkra sig om en riktig passning är det väsentligt att både själva stomin och indragningen/ ojämnheten runt stomin mäts tillsammans. Samman-lagda diametern avgör konvexdiametern som bör väljas – 25, 32 eller 43 mm.
  2. När bandaget skall fästas på kroppen kan den mjuka konvexa hudskyddsplattan vikas horisontellt på mitten tvärs hålet så ser man att placera hålet över stomin.
  3. Stryk fast hudskyddsplattan med handen. Stryk också med fingrarna närmast stomin så att den mjuka flexibla konvexa plattan får god anslutning närmast stomin.

Varunummer (Art.nr)

Beställ Gratisprover
Tillbaka till Produkter

Varunummer (Art.nr)

Beställ Prover
Tillbaka till Produkter