Loading...
Flair Active Curvex Sluten 2018-09-07T10:55:42+00:00

NOTERA: Flair Active Curvex är endast tillgängligt för dem som bor landstinget Västra Götaland.

Flair Active Curvex Sluten

Welland Flair Active Curvex, sluten häftpåse är i första hand avsedd avsedd för kolostomiopererade personer med insjunken stomi eller med ojämnheter i huden peristomalt till följd av ärrbildnng, hudveck m.m. Den mjuka, flexibla konvexiteten hos Curvex kan enkelt naturligt omformas och även bli konkav, därför idealisk vid förekomst av bråck.

Welland Flair Active Curvex Sluten

Welland Flair Active Curvex, sluten häftpåse är i första hand avsedd avsedd för kolostomiopererade personer med insjunken stomi eller med ojämnheter i huden peristomalt till följd av ärrbildnng, hudveck m.m. Den mjuka, flexibla konvexiteten hos Curvex kan enkelt naturligt omformas och även bli konkav, därför idealisk vid förekomst av bråck.

NOTERA: Flair Active Curvex är endast tillgängligt för dem som bor landstinget Västra Götaland.

Produktinformation

Curvex är en mjuk och flexibel konvexitet för anläggning utan tryck. Den mjuka, konvexiteten på hudskyddsplattan hos Curvex formar sig efter ojämnheter i hudplanet och förhindrar läckage. Curvex är avsedd för insjunkna stomier eller vid hudojämnheter där det ej finns behov att anlägga tryck runt stomin. Till skillnad från traditionell, styv konvexitet medför häftpåsar med mjuk konvexitet ingen förhöjd risk för skador jämfört med vanliga hudskyddsplattor.

Det yttre komfortmaterialet är av nytt slag i Flair Active. Detta material är mycket mjukt och behagligt och ger bästa tänkbara komfort. Det minskar väsentligt risken för svettning under bandaget. Materialet är trots sin mjukhet kraftigt vattenavvisande. Det är därför mycket praktiskt och ändamålsenligt vid dusch och bad.

Flair Active ger största tänkbara diskretion och ökad trygghet genom modernt komfortmaterial i kombination med tyst flerlagrad luktbarriärfilm

Tack vare inspektionsöppning i påsens mjuka beige framsida blir det enkelt för brukaren att utan hjälp av anhörig eller personal fästa bandaget över stomin och uppnå god passning för undvikande av läckage. Det blir också möjligt inspektera stomin och avföringen utan att ta av bandaget.

Hudskyddsplattan (Hyperflex Plus™) ger ett utomordentligt gott hudskydd, stor följsamhet och säkerhet. Formen på plattan är oval och skapar på så sätt en mycket god vidhäfta.  Skyddsfilmen till häftplattan bildar en flik som gör den enkel att avlägsna när bandaget skall fästas på kroppen. Hudskyddsplattan är dessutom helt naturlig, dvs. den är producerad på enbart naturliga råvaror.

Flair Active är försedd med Wellands unika Dual-CarbTM filter. Detta filter innehåller en kombination av två typer av aktivt kol. Förutom av metall-salter kemiskt modifierade kolatomer finns i detta filter en optimal inblandning av icke modifierade kolatomer. Härigenom elimineras effektivt, inte bara illaluktande svavelhaltiga ämnen utan också icke svavelhaltiga illaluktande komplexa organiska föreningar vilka uppstår från fisk och mörkgröna bladgrönsaker.

Detta filter är placerat överst i påsens medellinje och är skyddat mot lättflytande tarminnehåll genom ett nytt system av lameller vilket dramatiskt minskar risken för igensättning och s.k. “ballongeffekt” eller läckage. Vid tillverkningen används laserteknologi som ger stor precision och därmed ett tillförlitligt och väl fungerande filter.

Bältesöronen på Curvex ger möjlighet att enkelt använda bälte för ökad support och trygghet vid svår bandagering.

För bästa möjliga individuella passning finns Curvex med tre olika diameterstorlekar hos konvexiteten,  25, 32 och 43 mm. Dessutom finns produkten i 4 färdigklippta hålstorlekar: 25, 32 och 38 mm.
Påsens volym uppgår till 400ml.

Varunummer (Art.nr)

Beställ Gratisprover
Tillbaka till Produkter

Varunummer (Art.nr)

Beställ Prover
Tillbaka till Produkter