Loading...
Flair Active Convex Tömbar 2018-09-07T10:53:12+00:00

Flair Active Convex Tömbar

Welland Flair Active Convex förenar säkerhet och funktion från traditionell hård konvexitet med komfort och skonsamhet hos flexibel, mjuk konvexitet. Häftpåsen är i första hand avsedd för ileostomiopererade med retraherad eller tillbakadragen stomi. Bandaget har en volym på 420 ml.

NOTERA: Flair Active Convex är endast tillgängligt för dem som bor i landstingen Västra Götaland och Jönköping.

Flair Active Convex Sluten

Welland Flair Active Convex förenar säkerhet och funktion från traditionell hård konvexitet med komfort och skonsamhet hos flexibel, mjuk konvexitet. Häftpåsen är i första hand avsedd för ileostomiopererade med retraherad eller tillbakadragen stomi. Bandaget har en volym på 420 ml.

NOTERA: Flair Active Convex är endast tillgängligt för dem som bor i landstingen Västra Götaland och Jönköping.

Produktinformation

Flair Active Convex har en djupt konturerad och formbar profil. Bandaget utgör rätt val när tryck fordras, helt eller partiellt, runt stomin för att förhindra läckage. Hos häftpåsen är hudskyddsplattans konvexitet (platå) kupig till skillnad från många konvexa bandage som har rak platå. Detta bandage ger härigenom en säker passning ända intill stomin vilket förhindrar läckage. Platån som är uppbyggd av en termoplast formar sig efter ojämnheterna i hudplanet. Konvexiteten utövar därför tryck selektivt i områden där det behövs. Flair Active Convex är idealisk både vid helt och partiellt retraherade stomier.

Det yttre komfortmaterialet är av nytt slag i Flair Active. Detta material är mycket mjukt och behagligt och ger bästa tänkbara komfort. Det minskar väsentligt risken för svettning under bandaget. Materialet är trots sin mjukhet kraftigt vattenavvisande. Det är därför mycket praktiskt och ändamålsenligt vid dusch och bad. Flair Active ger största tänkbara diskretion och ökad trygghet genom modernt komfortmaterial i kombination med tyst flerlagrad luktbarriärfilm.

Tack vare inspektionsöppning i påsens mjuka beige framsida blir det enkelt för brukaren att utan hjälp av anhörig eller personal fästa bandaget över stomin och uppnå god passning för undvikande av läckage. Det blir också möjligt inspektera stomin och avföringen utan att ta av bandaget.

Bältesöronen på Flair Active Convex ger möjlighet att enkelt använda bälte för ökad support och trygghet vid svår bandagering.

Hudskyddsplattan (Hyperflex Plus™) ger ett utomordentligt gott hudskydd, stor följsamhet och säkerhet. Formen på plattan är oval och skapar på så sätt en mycket god vidhäfta. Skyddsfilmen till häftplattan bildar en flik som gör den enkel att avlägsna när bandaget skall fästas på kroppen. Hudskyddsplattan är dessutom helt naturlig, dvs. den är producerad på enbart naturliga råvaror.

För bästa möjliga individuella passning finns Convex med två olika diameterstorlekar hos konvexiteten, 35 och 48 mm. Utöver det så finns produkten i 6 färdiga hålstorlekar. Se tabell nedan för mer detaljerad information.

Flair Active är försedd med Wellands unika Dual-Carb 2 filter. Detta filter innehåller en kombination av två typer av aktivt kol. Förutom
av metall-salter kemiskt modifierade kolatomer finns i detta filter en optimal inblandning av icke modifierade kolatomer. Härigenom elimineras effektivt, inte bara illaluktande svavelhaltiga ämnen utan också icke svavelhaltiga illaluktande komplexa organiska föreningar vilka uppstår från fisk och mörkgröna bladgrönsaker.

Detta filter är placerat överst i påsens medellinje och är skyddat mot lättflytande tarminnehåll genom ett nytt system av lameller vilket dramatiskt minskar risken för igensättning och s.k. “ballongeffekt” eller läckage. Vid tillverkningen används laserteknologi som ger stor precision och därmed ett tillförlitligt och väl fungerande filter.

Integrerat tömningssystem Flair Active Convex, tömbar häftpåse har integrerad tömnings- och låsmekanism som förenklar tömning av innehållet. Genom att lyfta i en tunn flik (”flärp”) nederst på utloppet öppnas mynningen mycket enkelt, oavsett avföringens konsistens. Frånvaron av kanter och dubbla plaster i utloppet bidrar ytterligare till att det vid tömning blir enkelt att hålla rent. Detta integrerade påslås ger maximal säkerhet. Det är mjukt och behagligt, och diskret att bära.

Varunummer (Art.nr)

Beställ Gratisprover
Tillbaka till Produkter

Varunummer (Art.nr)

Beställ Prover
Tillbaka till Produkter