• Stomivård i framkant

  Urostomi

  Urostomi

  patient-icon-uroIbland måste urinblåsan avlägsnas helt och det kan då bli aktuellt med en urostomi. Då urinen inte kan komma ut på det vanliga sättet skapas en stomi, för att få en ny och fungerande passage. Detta görs genom en öppning på buken, på framsidan av kroppen. Man tar då en del av tunntarmen (ileum) och gör en reservoar, en så kallad Brickerblåsa. I ena änden av den nya blåsan kopplar man urinledarna (uretärerna) och i den andra gör man en stomi. Tunntarmen förs sedan ut genom öppningen i buken. Tarmen vänds ut och in (everteras) och tarmkanterna sys fast i öppningen på huden. Urinen passerar då ut genom stomin och samlas upp i en påse som är fäst på magen.

  En urostomi är normalt placerad på bukens högra sida, nedanför midjan. En urostomi är alltid permanent.

  Ordet stomi kommer från det grekiska ordet ”stoma” som betyder ”mun” eller ”öppning”.

  För ytterligare information, klicka på länken nedan:

  Mer information om urostomi.